Fajni ludzie

kierunek

Dziękuję za wsparcie i zaufanie.
Cieszę się, że jesteśmy razem.

Serdeczne podziękowania kieruję do osób, które wsparły mnie poprzez crowdfunding na PATRONITE

Jakub (anonim) *******
Danuta „Hela” (anonim)****
Łukasz (anonim) ****
Dawid (anonim) ***
Tomasz Dzida **
Dariusz Batko oo.guru **

Ryszard (anonim)**
Harakir (anonim)*

Anna Kwiatkowska, Dorota Paulina Dudek, Piotr (anonim), Ryszard (anonim)

Przemysław Rejf, Krzysztof Łaciński, Wiktor, Paweł, Daniel, Joanna Stańska, Agnieszka Korycka, Michał (anonim), Urszula Rędziniak, Izabela Połeć, Agnieszka Musiał

Za pomoc techniczną i konsulting podziękowania dla 

Peter Blomkvist

Możesz wesprzeć moją aktywność klikając w ikonę poniżej

Dziękuję

Przydatne definicje

Crowdfunding

To finansowanie społecznościowe.
Wspieranie projektów, twórców, autorów.
Może to być dowolne przedsięwzięcie biznesowe, społeczne, kulturalne, naukowe.
Upowszechnienie się internetu pozwalana łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się 
do rozwoju zjawiska crowdfundingu.

Blog

Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne wpisy.
Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów. Ogół blogów traktowany jako medium nosi nazwę blogosfery.
W blogach najważniejszą funkcję komunikacyjną
pełni tekst językowy, czyli treść.

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

Copyright © 2023 DOBRYHR.EU