Fajni ludzie

blog look

Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem.
Dziękuję za wsparcie i zaufanie.

Serdeczne podziękowania kieruję do osób, które wsparły mnie poprzez crowdfunding na PATRONITE

Jakub (anonim) ******
Danuta „Hela” (anonim)****
Łukasz (anonim) ***
Dariusz Batko oo.guru ***
Dawid (anonim) ***
Tomasz Dzida **
Przemysław Rejf *

Anna Kwiatkowska, Dorota Paulina Dudek, Piotr (anonim), Ryszard (anonim)

Wiktor, Paweł, Daniel, Joanna Stańska, Agnieszka Korycka, Michał (anonim), Urszula Rędziniak,
Krzysztof Łaciński, Izabela Połeć, Agnieszka Musiał

Za pomoc techniczną i konsulting podziękowania dla 

Piotr Kulka piotrkulka.online

Możesz wesprzeć moją aktywność klikając w ikonę poniżej

Dziękuję

Przydatne definicje

Crowdfunding

To finansowanie społecznościowe. Wspieranie projektów, twórców, autorów. Może to być dowolne przedsięwzięcie biznesowe, społeczne, kulturalne, naukowe. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu.

Blog

Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne wpisy. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów. Ogół blogów traktowany jako medium nosi nazwę blogosfery. W blogach najważniejszą funkcję komunikacyjną pełni tekst językowy, czyli treść.

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

Copyright © 2021 DOBRYHR