DOBRY HR – Jakub Iciaszek

candidate experience

Candidate Experience to kapitał na rynku pracy

Zacznijmy od tego, czym jest określenie Candidate Experience.
No bo nie każdy przecież je musi znać.
To nic innego jak doświadczenia kandydata, które powstają na przestrzeni czasu i są skutkiem jego cyklu interakcji związanych z poszukiwaniem pracy i udziałem w procesach rekrutacyjnych. Początkiem tego jest już samo zainteresowanie ogłoszeniem rekrutacyjnym, następnie wszystkie zdarzenia jakie mają miejsce po aplikowaniu na dane stanowisko. Następnie przebieg rekrutacji, decyzja o zatrudnieniu, lub negatywny feedback informujący o odrzuceniu kandydata. Patrząc na to szerzej w skali masowej jest to potężne zewnętrzne narzędzie marketingowe.

Na pozytywny Candidate Experience wpływa dobra jakość ogłoszenia rekrutacyjnego, jego logika i czytelność, wiarygodność i kluczowe informacje mówiące o tym, czego firma oczekuje, ale także co oferuje. Wskazane jest, aby był tu zachowany zdrowy balans i proporcje. Podawanie informacji o zarobkach poprawia jakość takiego ogłoszenia. Kandydaci lubią, gdy proces aplikowania jest prosty i sensowny. Niezwykle istotna jest też jakość komunikacji w trakcie procesu rekrutacyjnego. Bardzo dobrze odbierane przez kandydatów jest traktowanie ich po partnersku w trakcie rozmów o pracę, to pokazuje zrozumienie ich potrzeb. Dochowywanie przez osoby rekrutujące terminów spotkań i informacji zwrotnych jest niezbędnym elementem stanowiącym o wrażeniach z udziału w takim procesie.

Rządzą tym głównie dwie reguły.
Reguła sympatii i reguła wzajemność
.

OGŁOSZENIA REKRUTACYJNE.

Jeżeli ogłoszenie jest napisane źle i brak w nim czytelnych informacji, jeżeli zachwiane są proporcje między tym, czego ktoś oczekuje, a tym co oferuje, gdy brak informacji o zarobkach, wtedy na starcie CX (to skrót od Candidate Experience) jest zły, bo generuje to u kandydatów negatywne odczucia. Świadomość standardów na rynku u kandydatów wciąż się zwiększa, więc samo ogłoszenie jest już często kluczowe i decyduje o tym, czy kandydat wejdzie w proces, czy zrezygnuje.

FORMULARZE REKRUTACYJNE.

Istotnie pogarszają jakość CX żmudne i irytujące formularze rekrutacyjne, niestety dalej lubiane przez wielu HR-owców. Słyszałem opinie, że taki uciążliwy formularz ma sprawdzić motywację kandydata. Uważam, że to fatalne podejście ze strony HR, gdy propaguje takie praktyki względem osób aplikujących. To jedynie skutkuje irytacją wielu kandydatów, na pewno nie sprawdza to faktycznej motywacji. Aplikowanie powinno być maksymalnie proste. Z poszanowaniem przepisów RODO. Niedopuszczalne są pytania dyskryminacyjne w formularzach. Jak również te nieprofesjonalne, na przykład o znak zodiaku, czy ilość posiadanych dzieci. A także tendencyjne dlaczego by chciał Pan/Pani pracować akurat w naszej firmie i gdzie widzi się Pan/Pani w naszej firmie za pięć lat. One kandydatów często drażnią, a odpowiedzi na te pytania są często wyuczone dzięki internetowym poradnikom.

ROZMOWY REKRUTACYJNE I TO CO POTEM.

Analogicznie te same rzeczy ważne są w trakcie rozmów rekrutacyjnych.
Spójność i wiarygodność informacji. Zachowanie osób rekrutujących.
Przed zaproszeniem do udziału w rekrutacji warto dać kandydatom możliwość wyboru dogodnego terminu, dnia i godziny. Wymuszanie na kandydacie tylko jednej możliwości może nie być dobrym pomysłem. Dobrym pomysłem jest otwarta partnerska rozmowa w formie dialogu, w której uczestniczy swobodnie każda ze strony. Stawianie kandydata pod murem i przepytywanie jak w trakcie przesłuchania na komisariacie znacząco pogarsza jakość CX. Oczywiście warto też poinformować kandydata ile etapów będzie miała rekrutacja, z czego będzie się składać. Wielu kandydatów negatywnie postrzega zadawanie prac rekrutacyjnych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Szczególnie jeśli chodzi o branże kreatywne, bo tam dość powszechne jest wykradanie wiedzy i pomysłów od kandydatów. Zakończenie rozmów w przyjaznej atmosferze na pewno będzie odebrane pozytywnie. A jeśli jako rekruter obiecujesz feedback danego dnia, to go daj w terminie, lub uprzedź, że termin może być ruchomy. Bo brak feedbacku bardzo negatywnie wpływa na wrażenia kandydatów. Warto też wiedzieć, że feedback to fakty, a nie opinie rekrutera. Candidate Experience bardzo często umiera właśnie z powodu braku feedbacku lub tworów imitujących feedback typu kopiuj wklej. Na wrażenia i odczucia wpływa także czas, im proces bardziej rozwlekły, tym doświadczenia kandydata gorsze. Nie trzeba chyba dodawać, że wszelkie przejawy pospolitego chamstwa lub dyskryminacji w trakcie rekrutacji rujnują doszczętnie CX.

SOCIAL MEDIA I OPINIOTWÓRCZOŚĆ.

W dobie portali społecznościowych, forum dyskusyjnych, grup branżowych i tematycznych, również grup satyrycznych związanych ze środowiskiem pracy, portali opiniotwórczych i coraz popularniejszym używaniem portalu Linkedin następuje szybki rozwój świadomości u kandydatów odnośnie życia zawodowego, rynku pracy oraz rekrutacji. Te platformy nie tylko umożliwiają szybki i łatwy dostęp do informacji, ale także tworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, budowania sieci kontaktów zawodowych oraz zdobywania opinii na temat pracodawców i firm rekrutacyjnych. Kandydaci nie tylko zdobywają opinie, ale też kreują i emitują opinie, a to sprawia, że doświadczenie kandydata staje się coraz bardziej ważnym elementem strategii rekrutacyjnej dla firm. Oczywiście firm, które to wszystko rozumieją. Dążenie do zapewnienia pozytywnych doświadczeń u kandydatów staje się więc nie tylko celem samym w sobie, ale także fundamentalnym elementem budowania pozytywnego wizerunku firmy. Ma to duży wpływ na pozyskiwanie najlepszych talentów z rynku pracy dla organizacji. Jeśli Candidate Experience jest masowo względem jakiejś firmy negatywny, to można śmiało stwierdzić, że jej zewnętrzny Employer Branding jest jedynie płonnym marzeniem. Aby to marzenie się spełniło trzeba zadbać właśnie o dobre doświadczenia kandydatów.

Jeśli w trakcie procesu bezpośredniej rekrutacji do Twojej firmy lub poprzez agencję, którą wynajmujesz występuje duży odsetek kandydatów znikających, czyli jeśli ma miejsce ghosting, to z dużym prawdopodobieństwem oznacza to, że doświadczenie kandydatów (CX) względem Twojej firmy lub wynajętej agencji rekrutacyjnej jest negatywny. I to wymaga audytu oraz korekty.

Na koniec pewna oczywistość… wiedz, że płatna reklama EB-owa w social mediach nie tworzy czegoś takiego jak CX. Candidate Experience to kapitał lub antykapitał, który generujesz na rynku pracy jako pracodawca całymi latami.
Wykorzystaj go dobrze.
Bo to fabryka zdarzeń.

Artykuły pomocnicze uzupełniające temat.

Jak napisać dobre ogłoszenie rekrutacyjne?
Link:
https://dobryhr.eu/dobre-ogloszenie-rekrutacyjne-badz-jak-szerszen-nie-jak-mucha/

Czym jest ghosting, czyli dlaczego kandydaci znikają?
Link:
https://dobryhr.eu/kandydaci-znikaja-ghosting-geneza-i-interpretacja-zjawiska/

Czym jest profesjonalny feedback?
Link:
https://dobryhr.eu/feedback-jest-jak-piorun/

Autor: Jakub Iciaszek
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapraszam do obserwowania strony firmowej na Linkedin
Kliknij w link
linkedin.com/company/dobryhr

A także do wspierania Dobry HR poprzez Patronite
Kliknij w link
patronite.pl/dobryHR